Maskinlæringsmetoder til sprogprocessering

Nuværende (med fed) og tidligere projekter:
Lowlands – om maskinlæringsmetoder til at parse naturlige sprog og domæner som der ikke findes objektive, annoterede tekstdata for
Semantic processing across domains – om semantisk processering og domænetilpasning
Let’sMT! – om en statistisk maskinoversættelsesplatform for mindre sprog
VKK – om de komplekse sammenhænge mellem verbal og kropslig kommunikation
SDMT - om basisværktøjer og metoder til statistisk maskinoversættelse baseret på en parallel træbank med dependensstrukturer