Sproglig forskningsinfrastruktur

Nuværende (med fed) og tidligere projekter: 
CLARIN – en europæisk forskningsinfrastruktur for humaniora og samfundsvidenskab
DIGHUMLAB – et dansk initiativ inden for forskningsinfrastruktur for humaniora
CLARA – et Marie Curie træningsprogram inden for sprogressourcer og deres anvendelse
DASISH – en europæisk forskningsinfrastrukturer inden for humaniora og samfundsvidenskab.
DK-CLARIN – om at skabe en dansk it-infrastruktur for humanistiske forskere
METANORD – om at samle, dokumentere og videreudvikle sprogresurser for de mindre sprog i de baltiske og nordiske lande og gøre dem tilgængelige via en fælles platform, META-SHARE
MULINCO – om at opbygge et flersprogligt korpus ved Humaniora på Københavns Universitet