Ansatte – Københavns Universitet

CST > Ansatte

Sigrid Klerke

Sigrid Klerke

Ekstern lektor

Mit ph.d.-projekt undersøger hvordan læseres øjenbevægelser kan bruges til at gøre sprogteknologiske værktøjer som automatisk tekstsimplificering bedre.

Vejleder Anders Søgaard

ID: 46294997